Company Slogan

Naše služby

Manažerské služby
 • Výkon exekutivních funkcí po sjednanou dobu
 • Realizace podnikatelského záměru zákazníka a implikace do stávajícího systému
 • Řízení definované organizační jednotky za účelem realizace změn
 • Řízení definované organizační jednotky za účelem vyřešení existujících problémů v oblastech kvality, reklamací, nákladů, efektivnosti, technologie
 • Zavedení nového výrobku nebo služby, zpracování dokumentace, projednání se zákazníky, zaškolení personálu
 • Inovace výrobků
 • Navazování vztahů se zákazníky
 • Optimalizace organizační struktury jednotek a skupin
 • Převzetí společností při akvizici

Datové a softwarové služby

 • Data mining, complexní statistické analýzy dat, vyhodnocování dat
 • Simulování průmyslových procesů
 • Workflow management
 • Navrhování a vývoj software
 • Školení softwarových produktů

Vývoj a výzkum

 • Navrhování a vývoj metod pro průmyslový a vědecký výzkum
 • Vývoj software pro průmyslový a vědecký výzkum